IT KONTEKST

Zaczynamy

Twoje wyzwania są dla nas okazją do wykorzystania naszych możliwości. Razem możemy wykorzystać technologie jutra do likwidowania dzisiejszych i przyszłych ograniczeń.

Już dziś zacznij wykorzystywać nowe możliwości jakie daje połączenie wiedzy, praktyki i nowych technologii.

Porozmawiajmy

Szeroki wachlarz kompetencji pozwala nam na dostarczanie usług w wielu obszarach. Pozwala on nam także znajdywać rozwiązania w sytuacjach wymagających kombinacji umiejętności.

 • SYSTEMY INFORMATYCZNE

  Doskonale zdajemy sobie sprawę z różnorodności wyzwań spotykanych w biznesie dlatego projektujemy i wdrażamy systemy informatyczne dostosowane do szczególnych potrzeb naszych klientów. Dostarczając nowoczesne rozwiązania dla firm, pomagamy w optymalizowaniu procesów biznesowych oraz w pełnym wykorzystaniu dostępnych informacji wspierając pzy tym innowacyjność i budując przewagę rynkową naszych partnerów.

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dostarczaniu oprogramowania dla różnorodnych branż pomagamy w doborze rozwiązań najefektywniej wspierających naszych klientów.

  Wiemy jak zmienne jest środowisko funkcjonowania dzisiejszych przedsiębiorstw dlatego blisko współpracujemy z naszymi odbiorcami dostarczając usług serwisowych tak by w każdej chwili móc sprostać nowym wymaganiom.

 • SZKOLENIA

  Poprzez wieloletnią praktykę nabyliśmy doświadczenie i kompetencje, którymi chętnie się dzielimy. Dlatego właśnie realizujemy szkolenia w zakresie projektowania, implementacji, integrowania i testowania systemów informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Angażujemy się w projekty mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników firm IT dostosowane do konkretnych potrzeb naszych klientów.

 • INTEGRACJA SYSTEMÓW

  Oferujemy kompleksowe podejście do zadania integracji systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Pomagamy naszym klientom w dokonaniu kompleksowej analizy i doborze optymalnego podejścia i narzędzi do integracji systemów. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zamienić rozproszone, niejednorodne środowisko w spójny jednolity ekosystem narzędzi sprawnie współpracujących w ramach realizacji procesów biznesowych organizacji.

  Wspieramy naszych partnerów w realizacji projektów integracji z ich kooperantami łącząc ich systemy z systemami firm trzecich. Niwelujemy przy tym powstające problemy technologiczne i eliminujemy konieczność żmudnego udziału człowieka. Nasze doświadczenia pozwalają nam na pomoc także w sytuacjach, w których zewnętrzne systemy wprost nie przewidywały możliwości integracji.


  Nasze umiejętności wykorzystujemy i doskonalimy realizując wdrożenia oferowanych przez nas systemów w środowiskach wymagających integracji z istniejącymi u klienta rozwiązaniami.

 • AUDYT OPROGRAMOWANIA

  Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla najbardziej wymagających branż pomagamy naszym klientom w kontrolowaniu jakości i bezpieczeństwa wykorzystywanego lub oferowanego przez nich oprogramowania. Oferujemy usługę audytu oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa skupioną na analizie podatności oprogramowania na ataki z zewnątrz i wewnątrz. Oferujemy także analizę jakości oprogramowania nastawioną na wczesną identyfikację potencjalnych problemów z wydajnością lub niezawodnością działania aplikacji.

  Najchętniej rozpoczynamy naszą współpracę w trakcie tworzenia lub wdrażania oprogramowania. Jednakże realizujemy także zadania wymagające szybkiego, awaryjnego wsparcia w celu analizy, zidentyfikowania i eliminacji zaistniałych problemów. Wyposażeni w zestaw kompetencji i narzędzi diagnostycznych jesteśmy w stanie sprostać każdym wyzwaniom.

 • OUTSOURCING

  Naszym najcenniejszym towarem są nasze kompetencje, dlatego umożliwiamy ich wykorzystanie także innym firmom informatycznym. Chętnie podejmujemy współpracę w realizacji zadań wymagających elastycznego dostarczenia specyficznych kompetencji.

  Dbając o czas i efektywność pracy naszych klientów podejmujemy się zadań wymagających wyszukania, rekrutacji i wyposażenia w odpowiednie kompetencje nowych pracowników. W ramach naszej współpracy nasi partnerzy mogą liczyć na to, że w razie potrzeby pomożemy im skompletować zespół o wymaganych umiejętnościach, który dodatkowo będzie wspierany w ciągłym rozwoju i rozwiązywaniu trudnych problemów przez ekspertów IT Kontekst.

Służymy naszym doświadczeniem i wiedzą, by dostarczać rozwiązań oraz kompetencji naszym klientom.

Stwarzamy nowe możliwości

dzięki wiedzy i technologii

IT Kontekst jest firmą dostarczającą rozwiązania oparte o nowoczesne technologie informatyczne. Specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów biznesowych klientów z branż: medycznej, finansowej oraz call-center. Dostarczając dedykowane, zaawansowane narzędzia umożliwia swoim partnerom osiągnięcie przewagi biznesowej i podejmowanie najwłaściwszych decyzji poprzez efektywne wykorzystanie informacji.Systemy Business intelligence.

Dostarczamy rozwiązania BI umożliwiające wydobywanie cennej wiedzy z potoku informacji znajdujących się w systemach informatycznych każdej organizacji. Dzięki sprawdzonym, elastycznym i wszechstronnym komponentom jesteśmy w stanie wyodrębnić i dostosować dane z systemów źródłowych, takich jak systemy transakcyjne, ERP, księgowe itp., i przetworzyć je w szereg raportów, zestawień, wskaźników i analiz ukazujących najbardziej wartościową wiedzę o kluczowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Więcej

Systemy call-center.

Tworzymy kompleksowe narzędzia umożliwiające pracę opartą o sprzedaż telefoniczną. Nasze systemy wspierają pełny proces biznesowy począwszy od automatycznego inicjowania połączenia, przez przyjęcie i realizację zamówienia aż po logistykę i obsługę posprzedażową. Elastyczność rozwiązań umożliwia dostosowanie rozwiązań do różnych modeli działania i specyficznych wymagań klienta.

Systemy dla rynku finansowego.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w tworzeniu systemów dla rynku finansowego, tworzymy narzędzia w pełni odpowiadające potrzebom tej branży. Właśnie dlatego elastyczność, bezpieczeństwo, skalowalność, dostępność i niezawodność są kluczowymi cechami naszych produktów.

Systemy dla rynku medycznego.

Nasza wiedza i kompetencje pozwalają nam na podejmowanie wyzwań przed jakimi w dzisiejszych czasach stoją jednostki rynku medycznego. Dzięki naszym rozwiązaniom zyskują one niezbędną wiedzę i możliwości by sprostać dzisiejszym i przyszłym wymaganiom branży.

Więcej

Systemy Dedykowane.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu obejmującemu dostarczanie rozwiązań dla całego spektrum różnych branż i sektorów, jesteśmy gotowi na podejmowanie wyzwań związanych z tworzeniem narzędzi specyficznych dla wskazanego środowiska. Tworzone przez nas rozwiązania wpasowują się w istniejący ekosystem IT firmy tak by się z nim integrować i go uzupełniać.

Naszym głównym atutem

Jest doświadczenie.

Podczas realizacji wielu udanych projektów zyskaliśmy kompetencje potrzebne do podejmowania nowych wyzwań.

Zbierane przez lata doświadczenie pozwala nam na unikanie typowych problemów towarzyszących wdrożeniom systemów informatycznych jak również na zmniejszenie kosztów i czasu wdrożenia dzięki wykorzystaniu gotowych rozwiązań a tym samym na minimalizację ryzyka związanego z całym przedsięwzięciem.

ELASTYCZNOŚĆ

Doskonale wiemy, że jedyną rzeczą stałą jest potrzeba zmian, dlatego nasze rozwiązania są otwarte na rozbudowę i dostosowanie do nowych wymagań zarówno na etapie wdrożenia jak i utrzymania systemu.

BEZPIECZEŃSTWO

Projekty realizowane dla najbardziej wymagających klientów pozwoliły nam na praktyczne wykorzystanie naszych umiejętności w zakresie tworzenia bezpiecznych systemów informatycznych. Dzięki temu doświadczeniu tworzymy bezpieczne rozwiązania a także weryfikujemy bezpieczeństwo systemów firm trzecich.

INTEGRACJA

Nasze doświadczenie w integrowaniu systemów pomaga nam realizować przedsięwzięcia wymagające współpracy z już istniejącymi systemami naszych klientów lub ich kontrahentów. Podejmujemy się takich wyzwań nawet jeżeli autorzy integrowanych systemów nie przewidzieli takiej opcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: kontakt@itkontekst.pl

telefon: +48 888 930 002

IT Kontekst, ul. Olimpijczyków 3c, 86-032 Niemcz

PROMUSE THEME

Copyright 2014 styleWish